niedziela, 9 sierpnia 2009

FIZ ponad FIO - inwestowanie dla cierpliwych

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) są w naszym kraju stosunkowo mało popularnym sposobem oszczędzania, ale na rynku mało popularnych produktów, gdzie wartość aktywów netto tego typu funduszy jest o około sześć razy mniejsza niż funduszy otwartych, łatwiej trafić na dobrą okazję. Na tą popularność (lub jej niskie zainteresowanie) w dużym stopniu może mieć wpływ niewielka płynność tego rynku, bo podstawowa różnica między otwartym i zamkniętym funduszem inwestycyjnym polega na tym, że fundusze inwestycyjne nie odkupują na bieżąco swoich jednostek uczestnictwa od ich posiadaczy, ale robią to tylko w określonych sytuacjach, które wynikają ze statusu.
Zamknięty fundusz inwestycyjny może być utworzony na określony czas. Trwanie funduszu kończy postępowanie likwidacyjne polegające na umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacie jego uczestnikom kwot odpowiadających liczbie i końcowej wycenie certyfikatów posiadanych przez poszczególnych uczestników. Przez mniejszą płynność fundusze inwestycyjne zamknięte zapewniają sobie znacznie większą stabilność posiadanego kapitału niż fundusze otwarte, a przez to mogą również korzystać ze znacznie szerszej palety instrumentów inwestycyjnych, w skład której mogą wchodzić akcje, obligacje, lokaty, nieruchomości, transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują publiczne lub niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, których typ określa statut funduszu. Certyfikaty publiczne inwestorzy mogą zbyć na giełdzie papierów wartościowych. Fundusze, których certyfikaty są notowane na giełdzie to EFT (Exchange Trade Funds).
W przypadku funduszy zamkniętych opartych na instrumentach giełdowych nie ma możliwości przewidzenia zmiany wyceny na kolejny okres, gdyż nie wiadomo czy zarządzający grają na długiej (wzrost) czy krótkiej (spadek) pozycji. Z tego punktu widzenia FIZ nie jest najlepszym składnikiem portfela w ujęciu krótkoterminowym. Im bardziej elastyczna i wyszukana polityka inwestycyjna FIZ, tym mniej przewidywalna zmienność wyników, dlatego fundusz zamknięte to produkt dla świadomych klientów, którzy nastawiają się na długoterminowe stopy zwrotu.
Istnieje wiele strategii inwestowania w fundusze zamknięte. Trzeba szukać funduszy niedocenianych, czyli tych, których wartość rynkowa jest poniżej wartości aktywów netto. Odradza się kupowanie certyfikatów inwestycyjnych na rynku pierwotnym, gdyż występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie je można kupić po niższej cenie na rynku wtórnym. Odradza się również kupowania certyfikatów po cenie wyższej od tej, która wynika z wartości aktywów netto.
Zanim jednak inwestor podejmie ostateczną decyzję o zakupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, powinien przyjrzeć się aktywom funduszu (w skład funduszu mogą wchodzić nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, akcje i obligacje, indeksy, waluty, towary, energia) oraz okresowi, na jaki powołano dany FIZ (czas nieokreślony z możliwością wykupu co miesiąc, czas określony (2-5 lat z możliwością wykupu na żądanie, ale w zależności od FIZ – z ograniczeniami). Kryterium wyboru niech będzie również umiejętność zarządzania tego rodzaju funduszami, co sugerować, ale tylko sugerować, mogą historyczne wyniki. I w tym przypadku sprawdza się zasada, że najlepsze wyniki daje długoterminowe inwestowanie.
Fundusze w formie FIZ tworzone są generalnie z myślą o bardziej wyedukowanych inwestorach, poszukujących szerszych możliwości inwestycyjnych. Czasem są tworzone wręcz pod potrzeby konkretnego inwestora lub grupy inwestorów. Prawdopodobnie z tego powodu osoby profesjonalnie zajmujące się finansami częściej są inwestorami FIZ niż klientami tradycyjnych FIO.

2 komentarze:

  1. Ciekawy wpis. Zakupiłem właśnie jednostki Skoncentrowanego Legg Masona na rynku pierwotnym, mam nadzieję, ze taniej nie będą:))
    Pozdrawiam
    p.s. a może wymiana linków pomiedzy naszymi blogami?

    OdpowiedzUsuń
  2. FIZ ma o jedno ograniczenie mniej w stosunku do FIO - nie muszą utrzymywać dużej płynności aktywów przez co na pewno mają większą szansę na osiągnięcie długoterminowo wyższych zysków.

    OdpowiedzUsuń