poniedziałek, 7 września 2009

Włącz Private Equity do swojego portfela inwestycyjnego


Kryzys finansowy dla jednych jest tragedią, dla innych niepowtarzalną szansą, która doprowadzi do przyszłych zysków. Bardzo duże pole do popisu ma tu rynek Private Equity.
Private Equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem. Poszczególne fundusze mają własną politykę inwestycyjną, która często preferuje wybrane branże, regiony czy etapy rozwoju przedsiębiorstwa. Venture Capital jest jedną z odmian Private Equity, która oznacza politykę inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju.
Specyfika działalności funduszy Private Equity polega na tym, że w okresie trwania inwestycji (przeciętnie od 3 do 7 lat) wspomagają one przedsiębiorstwa swoją fachową wiedzą i budują ich wartość, aby po tym okresie zrealizować zyski wychodząc z inwestycji. Kapitał Private Equity/Venture Capital najczęściej trafia do przedsiębiorstw w celu sfinansowania: rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia kapitału obrotowego, fuzji i przejęć.
Najlepsze okazje do wykupu spółek niepublicznych mają miejsce zwykle w okresach kryzysów gospodarczych – wtedy transakcje przynoszą funduszom Private Equity największe zyski.
W ostatnich miesiącach odnotowana została znaczna poprawa optymizmu i oczekiwań, które dotyczą perspektywy rozwoju tego rynku w Europie Środkowej.
Na rynku przejęć i fuzji w naszym regionie cały czas panuje jednak zastój, co oznacza, że (potencjalne) ceny, po których można nabyć spółki niepubliczne, stają się coraz bardziej atrakcyjne. Dodatkowo właściciele udziałów w spółkach niepublicznych coraz częściej korygują wartości posiadanych aktywów w dół, czyli są tańsze.
Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, którzy dysponują średniej wielkości portfelem, jedyną możliwością na skorzystanie z potencjału wzrostu funduszy PE jest pośrednie zaangażowanie swych środków w certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które aktywnie inwestują w spółki niepubliczne.

Wnioski:
Fundusze Private Equity zwiększają swoją aktywność w czasach załamań i kryzysów gospodarczych, jednak dzisiaj mają jeszcze duże pole do popisu.
TFI odbijają się od dna, ale coraz większe znaczenie dla inwestorów mogą mieć możliwości oferowane przez FIZ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz