czwartek, 1 października 2009

Etyka a cele

Mahatma Gandhi pisał w 1933 r.: „Najdokładniejsze określenie celu nigdy nas doń nie doprowadzi, jeśli nie znamy lub nie umiemy używać odpowiednich środków. Jestem przekonany, iż nasze zbliżenie się do celu będzie najściślej uzależnione od czystości użytych środków. Dążenie do fizycznego i ekonomicznego dobrobytu, z pominięciem albo lekceważeniem moralności i etyki, sprzeciwia się boskiemu prawu”. Moim zdaniem – nie tylko boskiemu, lecz również ludzkiemu w najszerszym rozumieniu tego słowa. Prawie każdy stara się żyć ze świadomością, że on i jego życie zapisują się w pamięci innych ludzi, a jedyną nagrodą, jaka go czeka za popełnione czyny, będzie jego obraz zapisany w pamięci innych. I to jest jego naczelne przykazanie, które każe mu w bezwzględny sposób być dobrym człowiekiem. Musi tę siłę dobrego życia znajdować w sobie…

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz