poniedziałek, 9 listopada 2009

Unia Europejska wspiera innowację

W programach unijnych za innowację uważa się wdrożenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego produktu, którym może być wyrób lub usługa, a także procesu, nowej metody organizacyjnej lub marketingowej. Tego rodzaju innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy, współpracy, może wynikać z zakupu patentu, licencji, know-how albo urządzenia o znacząco ulepszonych parametrach. Głównym źródłem finansowania innowacyjnych projektów ze środków Unii Europejskiej jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

_____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz