sobota, 2 stycznia 2010

Fundusze na złe czasy

Na złe czasy trzeba wybierać przede wszystkim tak zwane fundusze bezpieczne, czyli rynku pieniężnego lub papierów dłużnych. A gdy są spadki – kupować fundusze akcyjne.
Fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacyjne to podstawa portfela inwestycyjnego osób z bardzo małą skłonnością do ryzyka, które swój kapitał umieszczają również w lokatach bankowych i obligacjach. Rozłożenie środków w tych właśnie walorach stanowi około 90% wartości lokowanego kapitału. Niespełna 10% stanowią pochodne funduszy akcyjnych, ale nie zbudowane w całości z akcji.
Taka struktura portfela zapewnia płynność i dostęp do wolnych środków oraz wyższy zysk, jak również nie powoduje narzucania horyzontu czasowego dla takiego układu środków.

__________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz