środa, 31 marca 2010

Zarządzanie finansami

Rozchwianie na rynkach finansowych oraz dekoniunktura gospodarcza zmuszają prywatnych udziałowców i firmy do poszukiwania nowych źródeł kapitału, a także rewizji zasad inwestowania. Spowolnienie gospodarcze i recesja na wielu rynkach zmusiły przedsiębiorstwa i inwestorów do zmiany polityki finansowej. W całej gospodarce zapanowały niepewność i ostrożność, czego efektem jest konieczność działania w czasach ogromnej niestabilności i spadku zaufania na rynku finansowym. Wymusiło to ponowną optymalizację modeli finansowania i sięgnięcia do nowych źródeł kapitału. Ponad 50% banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów, a ponad 80% podniosło marże kredytowe. W całym systemie bankowym prognozuje się dalsze zaostrzenie polityki kredytowej przy jednoczesnym wzroście popytu na pieniądz bankowy. W okresach przejściowych – przejściowych okresach kryzysu – sytuacja wymaga skoncentrowania się nad krótkoterminowymi potrzebami finansowymi i przygotowaniu fundamentów pod długoterminową strategię, dopasowaną do tempa zmian rynkowych. W praktyce oznacza to konieczność zabezpieczenia gotówki i pełną kontrolę kosztów, dywersyfikację źródeł kapitału, wypracowanie nowych metod finansowania – dużą szansę na zysk stanowi rynek fuzji i przejęć. Nowych źródeł kapitału należy szukać w finansach wewnętrznych, czyli bieżących wpływach, z tytułu sprzedaży towarów i usług, z odpisów amortyzacyjnych, ze sprzedaży zbędnego majątku, a także ciągłego, systematycznego gromadzenia środków pieniężnych. Potencjalnie atrakcyjnym źródłem finansowania są inwestorzy indywidualni (tzw. aniołowie biznesu), a także fundusze venture capital i private equity, ale tu potrzeba już bardzo dobrego przygotowania, pomysłu, planu działania i wysokich potencjalnych zysków z danego przedsięwzięcia, aby zainteresować swoją ideą wyżej wymienione instytucje. Człowiek potrzebuje wielu rzeczy, aby mógł poprawnie funkcjonować, ale tylko ekstremalne sytuacje udowadniają, że może czasem swoje zadowolenie opierać na podstawowych rzeczach i wartościach. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz