poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Na rozdrożu decyzyjnym

W obliczu trudnych warunków rynkowych, inwestorzy czasem odczuwają pokusę zebrania zainwestowanego kapitału z rynku akcji i oczekiwania na nadejście lepszych czasów. Kluczowym problemem związanym z takim podejściem jest fakt, że niezwykle trudno jest precyzyjnie określić moment, w którym rynki zaczynają piąć się w górę. Można zatem przeoczyć większą część trendu wzrostowego i wejść na rynek kiedy potencjał dalszych wzrostów jest już mniejszy, a ryzyko ponownych spadków coraz większe. Można wręcz przyjąć, że indywidualni inwestorzy niemal zawsze spóźniają się z podjęciem trafnych decyzji. Inną naturalną pokusą jest inwestowanie z horyzontem krótkoterminowym, z zamiarem uczestnictwa w rynku akcji w dobrych czasach i uciekania z niego w czasach trudniejszych. Choć może to brzmieć kusząco, takie podejście może być niezwykle niebezpieczne dla względnych wyników portfela inwestycyjnego. Oprócz ryzyka zmniejszenia względnej stopy zwrotu z inwestycji, można przytoczyć szereg innych czynników, które sprawiają, że inwestowanie krótkoterminowe jest bardzo utrudnione i generalnie niekorzystne (na przykład zasady obrotu, konieczność błyskawicznego pozyskiwania szczegółowych danych o kursach akcji wszystkich spółek, element szczęścia i tym podobne czynniki). Najbardziej odpowiednie postępowanie zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji(horyzontu inwestycyjnego, celów finansowych) i należy omówić je ze swoim doradcą finansowym (licencjonowane instytucje doradztwa inwestycyjnego służą w tej kwestii niewymierną pomocą). Niemniej jednak, stosowanie się do ogólnych wskazówek, które dotyczą na przykład przewagi długoterminowego horyzontu inwestycyjnego czy dywersyfikacji, zwykle pozwala zniwelować negatywne skutki wzmożonej zmienności na rynkach. Jeżeli chodzi o kluczowe założenia strategii zarządzania portfelem, dywersyfikacja obejmująca szerokie spektrum aktywów o niskim stopniu wzajemnej korelacji jest najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ogólnego ryzyka i zmienności portfela. _____

1 komentarz:

  1. Sposobem na dywersyfikację jest np. inwestycja w cukier i ropę naftową. Ceny cukru są wprost proporcjonalne do sytuacji w państwach rozwijających się, a ceny benzyny są skorelowane z sytuacją w krajach rozwiniętych.

    OdpowiedzUsuń