poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Oswajanie ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej. Trzeba umieć określić ponoszone ryzyko i wiedzieć, jak się ono może zmieniać w czasie. Uwaga powinna być skupiona na kilku najważniejszych rodzajach ryzyka, lecz ludzka skłonność do kompromisów może sprawić, że ta lista stanie się zbyt długa. Teoretycznie rzecz ujmując, wszyscy dobrze wiemy, że czynnik ryzyka może w różny sposób wpłynąć na nasze działania, a dla każdego scenariusza istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia. Jednak nawet, jeżeli zdajemy sobie sprawę z istnienia kilku możliwych przebiegów zdarzeń, zwykle koncentrujemy się na tym najbardziej prawdopodobnym lub na tym, którego najbardziej się obawiamy. Na nim z reguły opiera się nasze zarządzanie ryzykiem. W wielu przypadkach ta nieumiejętność uwzględnienia pełnego spektrum potencjalnych skutków zdarzenia prowadzi do niebezpiecznie spaczonego stopnia wrażliwości na zagrożenia. Podejmując decyzje inwestycyjne o zaangażowaniu się w duże projekty, często zapominamy o związku między przekroczeniem budżetu w wymiarze kosztów a odgórnie narzuconą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, dlatego określając prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, często musimy uciekać się do bardzo subiektywnych osądów. I chociaż ekstremalne przypadki zdarzają się rzadko, to zdarzenia najmniej prawdopodobne – w razie wystąpienia – mogą mieć niezwykle poważne konsekwencje. Wyodrębnienie i ocena naturalnych rodzajów ryzyka umożliwia stworzenie jasnej strategii zarządzania nimi. Bez ugruntowanych procesów analizy ryzyka skłaniamy się do jednej z dwóch skrajności: nadmiernego narażania się na ryzyko lub nadmiernego zabezpieczania się przed nim. Efektywne zarządzanie ryzykiem nie polega na unikaniu go czy też lekceważeniu. To umiejętne wyważenie ryzyka i potencjału zwrotu z inwestycji w każdej decyzji. Zarządzanie ryzykiem nie powinno być traktowane jak jednorazowy proces. Powinno wynikać z naszej filozofii, podejścia do rozwiązywania problemów, procesów i decyzji. Psychologia i ekonomia behawioralna dowiodły, że mamy trudności z umiejętnym włączeniem elementu ryzyka do naszego sposobu myślenia. Ryzyko powinno zostać wpisane w naszą codzienność, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie decyzje i procesy – których ważnym elementem jest zarządzanie ryzykiem – były jasno określone. Tylko przyjęcie świadomego podejścia do ryzyka może skutkować zdecydowaną poprawą w naszych codziennych decyzjach. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz