poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Ukierunkowanie na wzrost lub wartość

Istnieje wiele szkół, stylów i metod inwestowania – żadna z nich nie jest doskonała, ale każda ma jeden cel: doprowadzić do najwyższego zysku. Trzeba również wykazać się ogromną cierpliwością, spokojem oraz akceptacją wielu zmiennych. Inwestorzy ukierunkowani na wzrost szukają szybko rosnących spółek. Zarówno inwestycje ukierunkowane na wzrost, jak i na wartość mogą stanowić ważne składniki zdywersyfikowanego portfela. Zarządzający inwestycjami ukierunkowanymi na wzrost szukają akcji spółek cechujących się ponadprzeciętnym wzrostem zysków, które ich zdaniem zyskają na wartości. Ponieważ spółki te odnotowują szybki wzrost zysków, ich cena w stosunku do zysków jest zazwyczaj wyższa. Zarządzający inwestycjami ukierunkowanymi na wzrost szukają również spółek, które mogą z dużym prawdopodobieństwem skorzystać z długoterminowych tendencji wzrostowych, mogących dodatkowo zwiększyć ich zyski. Inwestycje ukierunkowane na wzrost są zwykle bardziej agresywne od ukierunkowanych na wartość i mogą oferować lepsze wyniki w okresach pomyślnego rozwoju gospodarki. Akcje spółek o wysokim potencjale i akcje atrakcyjnie wycenionych spółek często radzą sobie dobrze w odmiennych warunkach gospodarczych i w odmiennych fazach cyklu koniunkturalnego. Łącząc inwestycje ukierunkowane na wzrost i na wartość można uzyskać lepszą dywersyfikację portfela. Akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu mogą wykazywać znaczną zmienność notowań i wiążą się zazwyczaj z wyższym poziomem ryzyka. Ponieważ wycena akcji jest wyższa, jeżeli spółkę spotyka niepowodzenie lub jej zyski są niższe od oczekiwań, cena akcji spółki może spaść w większym stopniu. Inwestycje ukierunkowane na wartość skupiają się na spółkach ignorowanych lub niedostrzeganych przez rynki. Zarówno inwestycje ukierunkowane na wartość, jak i na wzrost mogą stanowić ważne składniki zdywersyfikowanego portfela. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzający inwestycjami ukierunkowanymi na wartość starają się nabywać akcje spółek, których kurs jest poniżej ich wartości wewnętrznej, lecz których rzeczywista wartość zostanie ich zdaniem dostrzeżona. Takie walory cechują się zazwyczaj niskim stosunkiem ceny do zysku lub wartości księgowej, często oferują też wyższe dywidendy. Zarządzający inwestycjami ukierunkowanymi na wartość szukają okazji przeoczonych przez rynek – na przykład dlatego, że dana branża nie jest popularna. Dodatkowe możliwości pojawiają się, gdy kurs akcji jest przejściowo niższy w związku z nadmierną reakcją rynku lub brakiem osiągnięć z zakładanych zysków. Ponieważ akcje tych spółek są sprzedawane po niskiej cenie, zazwyczaj cechują się niższą zmiennością notowań niż akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu i mogą oferować lepsze wyniki podczas okresów wolniejszego wzrostu. Akcje atrakcyjnie wycenionych spółek i akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu zazwyczaj wykazują odmienne tendencje. Łącząc inwestycje ukierunkowane na wartość i na wzrost można uzyskać lepszą dywersyfikację portfela. Sam fakt, że akcje są tanie, nie oznacza, że ich zakup jest opłacalny. Takie akcje mogą pozostać niedocenione przez rynek w długiej perspektywie. Inwestorzy mogą na przykład nie dostrzec wartości spółki i nie podbić jej ceny lub perspektywy spółki mogą ulec pogorszeniu. Sposób inwestowania zależy od nas, naszej cierpliwości, skłonności do ryzyka oraz posiadanych zasobów finansowych oraz celów gromadzenia kapitału. Każda sekunda ma znaczenie – pieniądze mają efektywnie pracować. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz