piątek, 16 kwietnia 2010

Wiedza i społeczeństwo organizacji

W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie wiedza jest podstawowym zasobem wykorzystywanym zarówno przez jednostkę, jak i przez całą gospodarkę. Ziemia, praca ludzka oraz kapitał – tradycyjne czynniki produkcji – wprawdzie nie znikły, lecz stały się drugorzędne. Można je pozyskać, i to bardzo łatwo, jeżeli tylko ma się dostęp do specjalistycznej wiedzy. Jednakże sama wiedza niczego nie wytwarza. Może stać się produktywna tylko wówczas, gdy zostanie użyta do wykonania konkretnego zadania. I właśnie dlatego społeczeństwo oparte na wiedzy to zarazem społeczeństwo organizacji. Rolą każdej organizacji, komercyjnej czy też nie, jest łączenie różnych rodzajów wiedzy specjalistycznej w celu wykonania jakiegoś zadania. Społeczeństwo organizacji jest zjawiskiem bezprecedensowym w historii ludzkości. Unikalny charakter jego potencjału wytwórczego wynika zarówno z faktu, że każda wchodząca w jego skład organizacja jest wyspecjalizowanym narzędziem, stworzonym do wykonywania jednego konkretnego zadania, jak i z tego, że działanie każdej z nich jest oparte na wiedzy. Bezprecedensowa jest sama jego struktura. Również problemy i konflikty pojawiające się w tym środowisku są czymś nowym. Nie wszystkie zresztą można uznać za poważne. Tak naprawdę, wiele z nich znalazło już swoje rozwiązanie. Należy do nich na przykład kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu. Ale istnieją obszary, w których nie znamy właściwej odpowiedzi lub nie potrafimy nawet jeszcze zadawać właściwych pytań. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz