czwartek, 6 maja 2010

Konkurencyjność i zależność

Szukając sposobów na poprawę wyników finansowych, firmy coraz częściej zwracają większą uwagę na sytuację, problemy i potrzeby swoich partnerów biznesowych. Dla nich przygotowują specjalne programy, których celem jest zwiększenie konkurencyjności i opłacalności prowadzonych przez nich działań. Jednak sukces nie jest możliwy, jeśli korzyści odnosi tylko jedna strona. Podwyższenie standardu i jakości usług ma poprawić sytuację firmy i pozycję na rynku, a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż. Bliskie, partnerskie relacje biznesowe z klientami i wspieranie ich konkurencyjności umacnia pozycję na rynku i sytuację finansową, a także przynosi wymierne korzyści firmie udzielającej wsparcia. Oznacza to utrzymanie dotychczasowych klientów, lepsze planowanie polityki sprzedaży, jak również pozyskanie nowych partnerów biznesowych. W efekcie sukces jednej strony warunkuje sukces drugiej. Niestety, nie wszystkie firmy biorą tę zależność pod uwagę. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz