środa, 19 maja 2010

Strategie personalne

Budowanie kultury dialogu wokół wartości i misji firmy to jeden z głównych obszarów strategii personalnych. Taki dialog powinien odbywać się na każdym poziomie organizacji. Duże znaczenie w przypadku tego typu podejścia ma jakość kadry zarządzającej. Każdy pracownik firmy tworzy ją i stanowi o jej wartości, dlatego każdy wymaga szacunku i właściwego sposobu traktowania. Istotne jest to, aby przełożony był zaangażowany w indywidualny rozwój pracowników, służył radą i wsparciem, w najlepszym wypadku mógłby się stać ich mentorem. Konieczne jest budowanie długofalowego planu rozwoju organizacji i jej wizji, z którą pracownicy będą się identyfikować (gdzie chcę być i jak tam dojdę oraz jakich osób, kompetencji, systemów, rozwiązań potrzebuję, aby odnieść sukces?). Dla poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa istotny jest rozwój pracowników i określenie planu rozwoju firmy. Ludzie powinni otrzymywać ciekawe wyzwania i odpowiedzialności, ale także powinny być określone jasne ścieżki kariery, specjalne programy rozwojowe oraz przejrzyste reguły awansu i systemu ocen i ustalone zasady wynagradzania i otrzymywania benefitów. Ogromną rolę w każdej firmie odgrywa słuchanie ludzi, okazywanie im szacunku, traktowanie pracowników jak partnerów, pracowanie z ludźmi, a nie rządzenie nimi, szacunek dla każdej decyzji. Na wydajność i jakość pracy wpływa niewątpliwie atmosfera i warunki samej pracy, dlatego tak ważnym aspektem jest szacunek do życia prywatnego oraz danie pracownikom możliwości holistycznego rozwoju (praca, rodzina, krąg przyjaciół, społeczność lokalna). Dodatkowo analiza trendów rynkowych – nie tylko tu i teraz, ale w perspektywie kilku lat – pomoże zapobiegać retencji pracowników. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz