poniedziałek, 27 września 2010

Umiejętność dzielenia

Nie ma zysku bez ryzyka, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno stawiać wszystkich oszczędności na jedno rozwiązanie inwestycyjne, nawet to najbardziej pewne, bo z doświadczenia wiadomo, że nie ma rzeczy pewnych. Istnieje tylko wysokie prawdopodobieństwo ich wystąpienia lub nie wystąpienia, ale zawsze stuprocentowej pewności nigdy nie będzie. Dlatego warto rozpatrywać zagadnienia pod wieloma kątami. Tyczy się to także sfery finansowej. Zestawione z różnych produktów inwestycje pozwalają uzyskać optymalny efekt finansowy, a co jest bardzo istotne niwelować ewentualne wahania wycen poszczególnych składowych całego naszego portfela. Rynek finansowy oferuje bardzo wiele rozwiązań dla osób, które chciałyby korzystnie ulokować swoje oszczędności. Do wyboru mamy akcje polskich i zagranicznych spółek, inwestycje w indeksy, depozyty, produkty strukturyzowane czy fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, obligacje. Długoterminowy portfel inwestycyjny powinien zawierać wszystkie wymienione powyżej rodzaje instrumentów. W zależności od indywidualnych preferencji co do poziomów akceptowalnego ryzyka, wiedzy w zakresie inwestycji, oczekiwanej płynności zainwestowanych środków czy też oczekiwanej stopy zwrotu, te składniki występować będą w różnych proporcjach. Przeszkodą w stosowaniu dywersyfikacji mogą być kwestie prozaiczne. Brak czasu na analizę ofert instytucji finansowych, utrudnienia w dostępie do informacji o produktach u konkretnych dystrybutorów, a przede wszystkim problem natury logistycznej, czyli konieczność korzystania z usług kilku, a w przypadku bardziej złożonych portfeli kilkunastu instytucji finansowych. Nie możemy myśleć o pełnej dywersyfikacji, jeśli mamy do dyspozycji niewielkie zasoby kapitałowe, ale i w tym przypadku warto podzielić pieniądze na dwie lub trzy inwestycje, z których zysk będzie uzależniony od różnych czynników. Istotne znaczenie ma też oszczędzanie bez zbytnich wyrzeczeń, ochrona już zgromadzonego kapitału, a także rozważne inwestowanie. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz