piątek, 4 lutego 2011

Techniczny nokaut

Temat analizy technicznej jest bardzo szeroki, a jego główne zadanie to wsparcie inwestora przy podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Analiza techniczna jest tylko narzędziem. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje sam inwestor. I tu tak naprawdę ujawnia się jego charakter oraz sposób działania w określonych sytuacjach. Badania nad wykresami kursów akcji oraz lata analiz technicznych dowodzą, że w dużym stopniu cena akcji zależy od psychiki. Od psychiki zależne też jest racjonalne lub nieracjonalne zachowanie inwestora.
Efektywność rynku kapitałowego oznacza, że ceny akcji odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje oraz zmieniają się wraz z napływem nowych wiadomości, czyli wskutek podejmowania racjonalnych decyzji przez inwestorów na podstawie fundamentalnych czynników.
Na wolnym rynku cenę kształtują wszyscy jego uczestnicy – nie liczą się same fundamenty rynku, lecz podejście ludzi do nich. Nabywcy nie płacą za akcje ceny rzeczywistej, lecz tyle, ile ich zdaniem są one warte. Na rynkach akcji można obserwować sytuacje, gdy występuje masowe kupowanie akcji, a inwestorzy są w stanie przeznaczyć cały swój kapitał na akcje spółek, które często mają wątpliwą sytuację finansową. Występują też momenty masowego sprzedawania akcji, bez racjonalnego uzasadnienia. Tak ważny jest w całym tym procesie czynnik psychologiczny.
Rynkowi analitycy techniczni mawiają, że tendencja utrzymuje się póki nie udowodnimy, że jest inaczej. Wiele osób myśli, że można przewidzieć ruchy cen, lecz nie znamy techniki, która pozwoliłaby ustalić czas trwania i skalę tych ruchów. Pewne techniki wskazują tylko możliwe schematy cen, nie ma jednak technik przewidywania dokładnego poziomu i terminu skoku cenowego – możemy jedynie rozpoznawać zmiany tendencji (a czasem i to bywa trudne). Niezależnie od ram czasowych zasady analizy technicznej pozostają te same. Im większy przedział czasowy, tym większe znaczenie obserwowanej tendencji.
Gdy inwestujemy zawsze zastanawiamy się, ile możemy zyskać – nie myślimy, ile możemy stracić. Pierwszy cel inwestora to zachowanie kapitału, szybkie pozbywanie się strat i generowanie dochodu. Znacznie trudniej odrabia się straty niż zarabia. Jeśli na początku unikniemy dużej straty, mamy znaczną przewagę.
Analizy techniczna zajmuje się prawdopodobieństwem, a nie pewnikami – rozważa fakty. Racjonalny inwestor to taki, który podejmuje decyzje na podstawie wszystkich dostępnych informacji i maksymalizuje swój zysk. Jednak czy zawsze tak postępuje?
Narzędzia analizy technicznej są tylko pomocą. Obiektywne przetwarzanie wszystkich napływających do nas informacji jest niemożliwe, a używanie narzędzi analizy technicznej, w niektórych sytuacjach jest niewystarczające. Świadome i długoterminowe inwestowanie to przede wszystkim zdrowy rozsądek i własny osąd, unikanie pułapek psychologicznych oraz nieuleganie panice lub euforii na rynkach. To także konsekwencja i systematyczność w działaniu.
_____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz