sobota, 5 marca 2011

Motor działania

Po ich owocach poznacie ich – Mt. 7, 16.
Jest rzeczą niemożliwą, aby zmuszać człowieka przez dłuższy czas do pracy dużo cięższej niż ta, jaką wykonują inne osoby obok niego, chyba, że człowiek ten będzie miał pewność uzyskania znacznego i stałego wzrostu płacy. Każdy człowiek kalkuluje korzyści i zawsze wybiera to rozwiązanie, które przyniesie mu największe zyski materialne i niematerialne. Bodziec finansowy oraz skuteczny system kar wpływa na jakość i ilość pracy. Nie do końca prawdziwe jest twierdzenie, które mówi, że jeżeli przełożony zleci pracownikowi do wykonania zadania, za które ten otrzyma wyższe wynagrodzenie, to pracownik ten będzie zmotywowany do działania – ten rodzaj motywacji jest skuteczny, ale na krótko.
Wraz ze wzrostem wydajności okazuje się, że do wykonania określonej ilości pracy nie jest potrzebna taka liczba pracowników, jaka była wymagana na początku, a to powoduje redukcję zatrudnienia. Większym bodźcem motywacyjnym do pracy jest chęć jej utrzymania, niż wysokość zatrudnienia. Przy czym to nie wszystko. Również inne czynniki – oprócz wynagrodzenia i posiadania etatu – wpływają na pracowników oraz jakość pracy. Istotne są także same warunki pracy, jej specyfika, miejsce człowieka w jego naturalnym otoczeniu.
Motywacja nie jest prostym złożeniem pracy i płacy. Należy uwzględnić inne aspekty, do których niewątpliwie należą: uznanie, władza, wiedza, rodzina, piramida potrzeb.
Motywacja jest niezbędna do osiągania ponadprzeciętnych wyników.
Źródła motywacji są częściowo znane, ale zawsze zależą od indywidualnych preferencji każdego człowieka.
Bez silnej motywacji ciągle rosnące plany i wymagania nie byłyby możliwe do spełnienia. Nie mówiąc już o tym, co w naszym życiu jest najważniejsze, czyli rodzinie, codzienności i marzeniach.
Utrata motywacji często bywa przyczyną utraty życia, dlatego szukajmy jej w sobie i dokonujmy rzeczy wspaniałych – realizujmy się w pracy i w domu.
_____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz