sobota, 9 kwietnia 2011

Demografia a emerytura

Społeczeństwo polskie bardzo szybko starzeje się, a to oznacza, że w najbliższych latach wzrost PKB będzie coraz wolniejszy, a dług publiczny – czyli zobowiązania państwa wobec przyszłych emerytów, ale także między innymi dopłaty do niezbilansowanego systemu rentowego i opieki zdrowotnej –będzie się powiększał. Taka sytuacja może spowodować, iż za trzydzieści lat będziemy krajem ubogim, z chronicznym kryzysem budżetowym.
W tym dziesięcioleciu przybędzie 2 miliony osób w wieku poprodukcyjnym i o tyle samo zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym. Proporcja między tą częścią społeczeństwa, która wypracowuje dochód narodowy, a tą, która z niego korzysta, zostanie zachwiana.
Nasz kraj nie tylko się starzeje, ale także wyludnia. Dramatyczne skutki dla naszej gospodarki ma exodus Polaków do pracy za granicę – jesteśmy najbardziej mobilnym narodem w całej wspólnocie europejskiej. Wyemigrowali głównie ludzie młodzi, a to oznacza, że w naszym kraju urodzi się mniej dzieci, do budżetu wpłyną mniejsze podatki i mniejsze składki do ZUS.
Każdy szuka lepszych warunków bytowych, a skoro kraj rodzinny nie może ich zapewnić wybiera inne miejsce… Poza jego granicami.
Starzenie się społeczeństwa odsłania problemy i patologie, które do tej pory były ukryte. Są także inne wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa, których nie da się uniknąć, na przykład lawinowy wzrost nakładów na służbę zdrowia i pomoc socjalną.
Duży wpływ na stan gospodarki w ciągu najbliższych kilkudziesięciu latach będzie miała zapaść demograficzna. Bez zasilania gospodarki imigrantami stoimy przed perspektywą trwającej kilka dekad stagnacji gospodarczej, a w konsekwencji narastającego długu publicznego. Cała starzejąca się Europa będzie potrzebować imigrantów, a oni wybiorą te państwa, które zagwarantują im lepsze warunki pracy i życia.
Faktem jest, że pomoc państwa dla młodych rodzin jest iluzoryczna. Jeśli to się nie zmieni, to za kilka lat nie będzie z czego wypłacać emerytur.
To tylko niektóre czynniki, które w znacznym stopniu mają ogromny wpływ na kształt przyszłych emerytur i kondycję społeczeństwa.
_____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz