sobota, 15 stycznia 2011

Jakość życia

Uważam, że nie jest trudno nauczyć się żyć dobrze, choć może nam to zająć pewien odcinek czasu, niekiedy całe życie, zanim nastąpi zmiana lub cykl zmian w naszym codziennym postępowaniu. Podstawą jest uważanie się za szczęśliwych mając to, co się ma i dążyć do tego, czego się pragnie. I starać się postępować tak codziennie. Pieniądze są tylko jednym z elementów tej układanki. Bardziej chodzi o sposób ich gospodarowania – te same pieniądze, inny styl. Nie wydawajcie wszystkich swoich pieniędzy od razu – odłóżcie je na coś specjalnego, jakiś przedmiot o trwałej wartości lub coś takiego, co będziecie pamiętali przez całe życie. Pieniądze przeznaczone na błahostki mogą przekształcić się z czasem w maleńką fortunę. Dla osoby rozważnej jakość jest ważniejsza od ilości. Lepiej posiadać kilka rzeczy cennych, niż mieć dom zagracony niepotrzebnymi rupieciami.
Jest sprawą osobistego wyboru, czy zechcemy docenić i delektować się wszystkimi doświadczeniami i wszystkimi okazjami, jakie nam oferuje życie. Wieść określony styl życia to poszerzać swoje horyzonty o nowe doświadczenia poprzez obcowanie z ludźmi, czytanie książek, oglądanie filmów i nowe przeżycia.
To także przekształcanie myśli w świadome działania. Te działania są łącznikiem pomiędzy marzeniami a realiami.
Bogactwo nie jest kluczem do szczęścia – to środek, nie cel. Szczęście jest sztuką, której trzeba się uczyć i praktykować ją. Więcej pieniędzy zaakcentuje tylko obecną osobowość. Posiadanie więcej pieniędzy, czasu, pomysłów spowoduje tylko, że ktoś dotrze szybciej do swego przeznaczenia.
Jeśli opanuje się sztukę szczęścia i jakości życia, dodatkowe pieniądze pomogą tylko powiększyć szczęście i wewnętrzne bogactwo.
Myślę, że powinno wydobyć się maksymalnie z czasu, jaki jest nam dany, nie w sensie pieniędzy, ale w sensie wartości. Jakości życia nie mierzy się ilością. Jest ona wynikiem odpowiedniej postawy, działania, myślenia, poszukiwania, odkrywania. Jakość życia polega na w pełni ukształtowanym stylu postępowania, który nie zależy od konta bankowego. Stylu, który dostarcza nam stale satysfakcji, ożywia nasze pragnienia stania się osobą mającą poczucie wartości w życiu oraz pobudza chęć samorealizacji. Bo czymże jest ostatecznie bogactwo bez charakteru, przemysł bez sztuki, ilość bez jakości, przedsięwzięcie bez satysfakcji, posiadanie bez radości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz